’’Laat ons maar spelen. En geloof mij: hier leer ik van.’’

 

Elk kind wil de wereld ontdekken en zo leren. Zij leren door zelf aan de slag te gaan of om het ‘af te kijken’ bij andere kinderen/ volwassenen. Hier spelen wij op in met ons onderwijs. Wij onderwijzen onze kinderen met Ontwikkelings gericht onderwijs (OGO).
Elke periode staat een thema centraal dat past bij de ontwikkeling van de kinderen, van beroepen tot vervoer. Samen met de kinderen gaan we aan het werk met het thema. We vinden de inbreng van de kinderen belangrijk en dit verwerken we steeds opnieuw in ons thema. Zo is ons thema nooit af.
De leerkracht bepaalt doelen die centraal staan in het thema en hier wordt extra aandacht aan besteedt. Onze doelen komen terug tijdens kringactiviteiten en in onze hoeken. Tijdens het rollenspel, bij het bouwen, bij sensomotorisch spel enzovoort komen deze doelen steeds terug. 

Door mee te spelen met de kinderen en hen steeds te observeren, kijkt de leerkracht of het kind de doelen eigen heeft gemaakt. Of dat deze nog niet ontwikkeld zijn en op een later moment extra aandacht nodig hebben.

We vinden het belangrijk dat kinderen hun ‘eigen-ik’ ontwikkelen: Wat vinden zij leuk, mooi? Wie zijn zij? En wat willen zij leren? De leerkrachten stimuleren dit door hen hun eigen creativiteit te laten gebruiken en zelf (samen) op onderzoek uit te laten gaan. Natuurlijk wel begeleidt, met de juiste ondersteuning.