VPCO De Viermaster


Sinds 1 augustus 2006 behoort onze school tot de Vereniging  voor Protestants Christelijk Onderwijs 'De Viermaster'.
VPCO de Viermaster bestuurt 8 scholen in het mooie gebied van de Gelderse Vallei en de Utrechtse Heuvelrug in de plaatsen: Elst, Ederveen, Overberg, Renswoude en Scherpenzeel.

De naam 'De Viermaster' heeft betrekking op de vier schoolbesturen waaruit de Vereniging is ontstaan.
Binnen 'De Viermaster' heeft iedere school de ruimte om eigen accenten aan het onderwijs te geven. Dit is mogelijk binnen de uitgangspunten van de Vereniging. In onze huisstijl worden voor de scholen kleurrijke handjes gebruikt. Zo heeft iedere school een eigen kleur en toch horen ze bij elkaar. Dit is een kenmerkend beeld van onze organisatie. Eigenheid in de scholen, gebaseerd op de uitgangspunten van 'De Viermaster'.

Het bestuursbureau is gevestigd in Ederveen:

VPCO De Viermaster
Schoolstraat 1
6744 WS Ederveen
t: 0318-576580
e: info@vpcodeviermaster.nl 
i: www.vpcodeviermaster.nl 

Klik HIER voor het koersplan van de Viermaster.


De missie van de Viermaster 
Kinderen toerusten met kennis, vaardigheden en geloof.

De visie 
Christelijk basisonderwijs richt zich op een brede ontwikkeling van kinderen. Kennis, vaardigheden en geloof bieden hen een goede basis om zich na de basisschool verder te ontwikkelen. Ze komen het meest tot hun recht in een veilige schoolomgeving waar ze zich geliefd weten door God en de mensen die op school werken.


In de organisatie wordt gewerkt vanuit de grondslag:
De Bijbel als het Woord van God, bron voor het geloof en hoogste norm voor leven en handelen.
De Drie Formulieren van Enigheid geven richting aan de verduidelijking van de Bijbel en de identiteit van de Vereniging. Binnen dit kader is er ruimte en respect voor elkaars geloofsbeleving.
De identiteitsnotitie

Kernwaarden:
Geïnspireerd - door geloof, hoop en liefde
Deskundig - werken aan goede leeropbrengsten en resultaten
Gemotiveerd - leerkrachten die doorgeven en voorleven
Dienstbaar - aan onze omgeving