Verlof

De Leerplichtwet kent twee mogelijkheden om extra vrije dagen te verlenen, buiten de schoolvakanties:

1) vanwege  “gewichtige omstandigheden” of
2) extra vakantiedagen vanwege de specifieke aard van het beroep van de ouder(s).

Klikt u hier om het aanvraagformulier te downloaden.

Vanuit de leerplichtambtenaar gemeente Rhenen is de volgende informatie beschikbaar:
De brief kunt u hier lezen.