Verlof

De Leerplichtwet kent twee mogelijkheden om extra vrije dagen te verlenen, buiten de schoolvakanties:

1) vanwege  “gewichtige omstandigheden” of
2) extra vakantiedagen vanwege de specifieke aard van het beroep van de ouder(s).

Klikt u hier om het aanvraagformulier te downloaden.
Klikt u hier om een werkgeversverklaring te downloaden.

Vanuit de leerplichtambtenaar gemeente Rhenen is de volgende informatie beschikbaar:
Informatiedocument aanvraag extra verlof
Daarnaast is er een brief met aanvullende informatie verzonden aan alle ouders van de scholen binnen de gemeente Rhenen.
Deze brief kunt u hier lezen.