IPC

‘’Vertel het me en ik zal het vergeten.
Laat het me zien en ik zal het onthouden.
Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.’’

IPC (International Primary Curriculum) oftewel: een mooie manier om de zaakvakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek met elkaar te integreren. Door kennis op verschillende manieren aan te bieden en vooral zelf te laten ontdekken blijft het beter beklijven. 

Tijdens IPC staan niet alleen de leerdoelen centraal, maar juist ook de vaardigheden die kinderen nodig hebben in de maatschappij. De samenleving vraagt steeds meer vaardigheden zoals samenwerken, onderzoeken, kritisch denken, reflecteren en presenteren. Door zelf op onderzoek uit te gaan ontwikkelen deze vaardigheden en leren de kinderen. Maar deze vaardigheden moeten natuurlijk eerst aangeboden worden door de leerkrachten.

We starten onze thema’s met een startpunt. We introduceren het thema bij de kinderen door ze enthousiast te maken. Dan volgt de kennisoogst en vragen we ons af wat we al weten over het nieuwe thema. En wat willen zij leren over dit thema? De leerkracht kadert de doelen en gebruikt de input van de leerlingen. Vervolgens gaan we doelgericht aan de slag met onze doelen. 

Van het hele leerproces doen we verslag op de leerwand die in de klas hangt. Hierop is te zien wat we allemaal geleerd hebben en natuurlijk de doelen die centraal staan. Zo is voor de hele klas zichtbaar welk leerproces zij doormaken! 
We sluiten ons thema af met een eindstuk, dit kan variëren van een presentatie tot muurkrant tot een creatieve knutsel.

 De leerdoelen van IPC zijn beschreven voor verschillende leeftijdsniveaus in een milepost. Wij werken met milepost groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Deze groepen werken samen en aan het einde van de milepost zijn de doelen behaald die zijn beschreven. We hebben drie soorten doelen:

Vakinhoudelijke doelen: Leerdoelen voor alle verschillen vakken. Doelen die kinderen moeten kennen/begrijpen.
Vaardigheidsdoelen: Leerdoelen waar leerlingen zich in blijven ontwikkelen en nodig hebben om goed te functioneren in de maatschappij (samenwerken, presenteren ed.).
Internationale doelen: Leerdoelen voor het ontwikkelen van een internationaal perspectief. 

Goed om te weten!
- Het IPC-curriculum is getoetst aan de kerndoelen van ons onderwijs
- De onderwijs-inspectie keurt het IPC goed.
- We werken vooral in de middagen thematisch met IPC.
- IPC is niet alleen voor op school: ouders worden betrokken bij activiteiten en de doelen. Zo kunnen kinderen thuis verder leren over het thema en weten ouders wat er op school speelt.
- Tijdens IPC houden we ons bezig met meervoudige intelligenties, emotionele betrokkenheid, geheugen en leerstijlen van de kinderen