Bewegingsonderwijs

Gymles! Voor veel kinderen het leukste vak op school. En dat is natuurlijk niet zonder reden. Een les waarin we lekker mogen bewegen en onze energie volop kunnen inzetten. Maar het is ook een les waarin we onze motorische vaardigheden verbeteren, er ruimte is om nieuwe dingen te leren en we uitgedaagd worden om een stapje verder te komen. 

Hoe geven we de gymlessen vorm?
Aan het begin van het jaar is er vooral veel aandacht voor groepsvormende spellen, daarna volgen voornamelijk groepjeslessen. Tijdens deze lessen gaan we in kleine groepjes 5 verschillende activiteiten af, waarbij we zorgen voor een goede balans tussen de 12 leerlijnen van bewegingsonderwijs, denk bijvoorbeeld aan: zwaaien, springen of tikspelen. Tot slot spelen we voor elke vakantie een groot gezamenlijk spel.