‘’Education is not learning of facts, but the training of the mind.’’ 

~Albert Einstein

Er is haast geen wereld meer voor te stellen zonder digitale middelen. Overal om ons heen zien we ze. De kinderen worden al opgevoed met deze middelen om hen heen voordat zij op school komen. Daarom vinden wij het ook belangrijk om dit mee te nemen in ons onderwijs.

Online is er zoveel informatie te vinden en zoveel te leren. De kinderen vinden dit interessant en leren steeds meer. Daarom gebruiken we Chromebooks en Ipads als ondersteuning van ons onderwijs. Wij werken digitaal wanneer het iets toevoegt aan ons onderwijs. Bijvoorbeeld bij het automatiseren van sommen of bij het onderzoek doen naar een historisch persoon tijdens een IPC- activiteit.

Vanaf groep 4 hebben leerlingen allemaal een Chromebook waar ze zelfstandig mee kunnen leren. Toch laten wij de leerlingen pas vanaf groep 6 digitaal de leerstof verwerken met kladpapier ernaast. Wij zijn van mening dat de leerstof op deze manier beter beklijft bij de leerlingen.

Wij willen onze leerlingen digitaal geletterd laten worden, dit houdt in dat wij hen het volgende leren: 
- verantwoord omgaan met apparatuur 
- informatie en bronnen opzoeken 
- mediawijsheid
- problemen oplossen met behulp van de computer (programmeren)