Identiteit / dagopening


Wij zijn een Christelijke school en vinden het belangrijk om de kinderen de liefde van God te laten ervaren. Dit is natuurlijk niet maar één moment op de dag. Wij openen de dag met zingen, gebed en een Bijbelverhaal en sluiten onze dag dankend af met gebed. Wij zijn leerkracht met een positief-christelijke geloofsovertuiging, waar de Bijbel onze bron is van het dagelijkse leven.
We leren de kinderen wekelijks een bijbels lied aan dat past bij onze verhalen. Vanaf groep 3 worden er ook Psalmen aangeleerd die gezongen worden in de kerken van Elst. Een keer per jaar hebben wij een Bijbelse themaweek; samen met de kerk werken wij over hetzelfde thema. Op school vertellen wij de verhalen, zingen en knutselen we passend bij het thema. Op zondag komt dit dan terug in onze jaarlijkse school-kerk dienst.
Wij verwachten van ouders dat zij het christelijke karakter van de school respecteren.