Vakantie en studiedagen 2020-2021

In dit schema ziet u een overzicht van de schoolvakanties en studiedagen in 2020-2021.
Voor andere actuele zaken verwijzen we u naar de jaarkalender op de site.